Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1.1 Każdy gracz, rozpoczynający grę oświadcza, iż akceptuje niniejszy regulamin
• 1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
• 1.3 Administrator ma prawo nałożyć na gracza karę wyższą, w przypadku poważnego naruszenia zasad serwera lub złamaniu wielu zasad jednocześnie
• 1.4 Zaleca się, by każdy gracz posiadał program umożliwiający ewentualne sprawdzenie go (Discord), pod kątem posiadania wspomagaczy (patrz punkt 2.1)
• 1.5 Na pozostawienie konta AFK (AwayFromKeyborad), gracz decyduje się na własną odpowiedzialność
• 1.6 Pamiętaj, administrator nigdy nie prosi o twoje hasło, nie rozpowszechniaj go oraz nie podawaj osobom postronnym!

§2. ZAKAZY

Na serwerze zakazuje się:

• 2.1 Posiadania lub używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę (cheaty)
• 2.2 Reklamowania innych serwerów
• 2.3 Używania wulgarnego języka
• 2.4 Udostępniania danych osobowych
• 2.5 Wykorzystywania błędów gry lub serwera
• 2.6 Prowadzenia handlu opartego na realnych pieniądzach (sprzedaży kont, przedmiotów lub innych usług i dóbr)
• 2.7 Rozsyłania linków do stron z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych, szpiegujących, zawierających: wirusy, sniffery, iploggery oraz wszystkich serwisów działających w jakikolwiek sposób na szkodę użytkownika
• 2.8 Oszukiwania innych graczy oraz administracji
• 2.9 Wywoływania oraz uczestnictwa w spamowaniu na czacie (tzw. flood) (flood od 5 jednakowych liter)
• 2.10 Stosowania gróźb pod każdą postacią
• 2.11 Administracja ma prawo odebrać przedmioty/wirtualne środki gracza, gdy stwierdzi, że nie zostały one zdobyte sprawiedliwie.
• 2.12 Gracz może posiadać wiele kont w przypadku, gdy nie wykorzystuje ich do łamania regulaminu, omijania kary nałożonej przez administrację, bądź czerpania korzyści własnych.

§3. Sklep serwera

• 3.1 Administracja nie zwraca środków za zakupione usługi, prosimy o przemyślane zakupy.
• 3.2 Jeżeli wysłałeś poprawnie SMS lecz nie otrzymałeś kodu zwrotnego w przeciągu 30 minut, użyj formularza reklamacyjnego.

 

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2020r.